سیستم برگزاری آزمونهای مجازی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
About Product- Version:

آرم دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین

دانشجویان گرامی دقت داشته باشید آزمون رأس ساعت مقرر شروع می شود 

دانشجویانی که از موبایل جهت آزمون استفاده می کنند حتما از گزینه تنظیمات Desktop Site را تیک بزنند

جهت آموزش انجام آزمون های الکترونیکی دانشگاه بر روی فیلم کلیک نمایید

با کلیک بر روی لینک می توانید نحوه انجام آزمون را با فرمت PDF در نرم افزار Acrobat Reader یا google chrome مشاهده نمایید